Barbara Cartland: Ljupka lažljivica

Isključite Ad Blocker

Ovaj sajt je, izmedju ostalog, omogućen i prikazivanjem reklamnog sadržaja. Molimo isključite adblocker - hvala.

- Predlažem vam da zamijenite rođakinju! Noella ga je zapanjeno promatrala.
- Ne... ne razumijem!
- Mislim da sada razumijete - ispravi je Raven. - Vidjeli ste portret i zacijelo vam je jasno da nitko ne bi mogao poreći da ste vi to dijete sa slike.
- Što... što to... govorite? - upita Noella.
- Pokušajte shvatiti - reče odrješito Raven, - Grof želi svoju sestru. Ili se mogu vratiti i kazati mu da je umrla, te je više nikada neće vidjeti, ili mogu dovesti sa sobom nekoga tko joj, kako ste i sami rekli, sliči poput blizanke!
- Zar predlažete... da ja glumim... da sam Noely? - izusti bez daha Noella.
- Ne samo što vam to predlažem nego vas i uvjeravam da ćete biti izvanredno glupi ako to ne prihvatite!
- Ne... razumije se da ne mogu... kako bih mogla... učiniti nešto takvo? Raven se digne.
- Ako je tomu tako, onda je moje putovanje bilo uzaludno i mogu se samo nadati, gospođice Wakefield, da ćete uživati dok budete umirali od gladi. Kao što vidim, već sada gladujete.


Naša ocjena
Vaša ocjena?
[Ukupno 1 Prosjek: 4]Leave a Reply