Kauboj i dama – Diana Palmer

Isključite Ad Blocker

Ovaj sajt je, izmedju ostalog, omogućen i prikazivanjem reklamnog sadržaja. Molimo isključite adblocker - hvala.

Njegove svetle oči su se suzile. - Amanda, da li se ti njega zaista plašiš?

Bledo se osmehnula. - Nisam znala da se toliko vidi.

- Pa to je nešto sasvim novo - primetio je ne skrivajući da ga ovo saznanje zabavlja. - Nisi ti tip neţne ljubiĉice i bio sam nekoliko puta u prilici da zapazim tvoju narav u punom zamahu. Zašto li se onda njega plašiš?

Okrenula se i rekla: - E, to je, dragi moj, pravo pitanje. Ali mislim da na njega nemam odgovor.

- Da li je nasilan?

- Nije prema ženama. Mada sam videla kada je isprebijao nekog muškarca.

- Zbog neke žene? - pitao je znatiţeljno se smeškajući.

Prevrnula je očima. - Zbog mene, taĉnije. Jedan od njihovih radnika mi se pribliţio malo suviše za Dţejsov ukus, pa mu je on zatvorio oko pre no što ga je otpustio. I Dankan je bio tamo, ali nije ni pisnuo dok nije Džejs uskočio. Kao i obično, pokušao je da upravlja mojim životom.

- Ja sam mislio da je Dţejs stariji čovek.

- I jeste - hitro je odigovorila - ima trideset i tri.

Teri se nasmejao. - Ĉitavih deset više od tebe.

Ljutito je odgovorila: - Vidim da će za tebe ovo putovanje biti veoma zabavno.


 

Naša ocjena
Vaša ocjena?
[Ukupno 2 Prosjek: 3]Leave a Reply