Ledeno srce – Diana Palmer

Isključite Ad Blocker

Ovaj sajt je, izmedju ostalog, omogućen i prikazivanjem reklamnog sadržaja. Molimo isključite adblocker - hvala.

To nisi smela da učiniš! – jauknula je Džesika, gledajući izbezumljeno svoju najbolju drugaricu.
- Bar ne za Novu godinu!
Dona je bila bleda i zbunjena.
- Ali, Džes... - počela je oprezno - sada imamo veliki stan. Osim toga, ti i ja ćemo ići na zabave i na bal kod Vajldelovih... Videćeš da će sve biti u redu. Nećeš ni primetiti da je on ovde.
- Primetiću - rekla je Džesika kratko. Njena zlatnocrvena kosa presijavala se na svetlu dok su joj smedje oči bleštale.
- To nam je prva Nova godina bez majke - pokušala je Dona ponovo.
-Moj brat nema nikoga sem mene.
- Mogla si da odeš na ranč i tamo provedeš Novu godinu - sugerisala je Džesika mada se užasavala te mogućnosti.
-I da te ostavim ovde samu? Kakva bih ja bila prijateljica?
- Prijateljica koja bi me oslobodila svog užasnog brata! - glasio je žustar odgovor.
- Rad na poslednjoj knjizi me je uţasno iscrpeo. Jedva sam čekala da dodje praznik i da se odmorim. I, kako ću se sada odmoriti pored Grisona?!
- Biće nam zabavno s njim - promrmljala je Dona tiho.
- Ubićemo jedno drugo! - progundjala je Džesika. - Dona, zašto me mrziš? Znaš da se Grison i ja ne podnosimo. Nikada se nismo trpeli. Za ime sveta, ne mogu da provedem praznike pod istim krovom s tvojim bratom! Zar si zaboravila šta je bilo zadnji put?
Dona pročisti grlo.
- Čuj, planirala si da radnja tvog sledećeg istorijskog roinana bude u Kanzasu, zar nije tako, i to na ranču? Ko zna boije o rančevima u Kanzasu od Grisona?
Mogla bi da se posavetuješ s njim... da razmenite iskustva.Džesika je uzdahnula iznervirano i odmahnula rukom.
- U suštini - nastavila je Dona, - vas dvoje se volite... samo nećete to da priznate.
- U suštini - odgovorila je njena prijateljica - ja ga mrzim. Prezirem ga celim svojim bićem.
- To su samo prazne reĉi - naglasila je Dona.
- Ti si glumica, a ne psiholog - odvratilaje Džesika.
Donaje uzdahnula. Izgledalaje tako neţno i krhko... sušta suprotnost svom bratu.
- U sadašnjoj situaciji moglo bi se desiti da promenim profesiju - rekla jo s uzdahom. - Trenutno sam bez uloge.
- Dobićeš neku ulogu - rekla je Dženifer optimistiĉki. - Ti si talentovana.
- Pa, možda će nešto iskrsnuti. Ali, da se vratimo na razgovor o Grisonu...
- Moramo li? - progundjala je Dţesika. Prstima je prošla kroz svoju dugu gustu kosu.
- Nemoj mi to činiti, Dona. Javi mu da ne dolazi.
- Ne mogu. On je već krenuo ovamo.
- Već je krenuo? - Dţesika je izgledala izbezumljeno. Podigla je nemoćno ruke uvis.
- Prvo sam izgubila čekovnu knjiţicu, a sada čujem da ću provesti praznike sa najomraženijom osobom koju sam mogla da zamislim!
- On mi je brat - rekla je Dona tiho. - Nema nikoga... ćak ni devojku.
- Grison? - Podigla je obrve podrugljivo. - Grison uvek ima devojku. Nikada nije bez neke prijateljice.
- Sada je sam.
- Raskinuo je? - upitala je Džesika sa slatkim osmehom.
- Nije on tako loš, Džes. Džesika je prekrstila ruke i uzdahnula rezignirano.
- Pa, do pre šest meseci Koriola Metjuz je smatrala da je on najlepši muškarac na svetu - podsmehnula se.
Dona je pogledala pravo u oči.


Naša ocjena
Vaša ocjena?
[Ukupno 5 Prosjek: 4.2]Leave a Reply