Zaljubljeni – Diana Palmer

Isključite Ad Blocker

Ovaj sajt je, izmedju ostalog, omogućen i prikazivanjem reklamnog sadržaja. Molimo isključite adblocker - hvala.

Nežno lice na uštirkanom belom jastuku bilo je bledo i nepomično. Dijego je posmatrao to lice sa očiglednim uzbuđenjem. Posle toliko godina, osećanja su se ponovo javila u njemu i nije uspevao da ih prikrije čak ni izrazom sažaljenja na licu. Nešto čudno se dešavalo sa Dijegom Laremosom.
Ta žena bledog, nepomičnog lica, nije za njega bila strankinja. Prošlo je pet godina otkako je nije video, a ona se nije uopšte izmenila, niti je ostarila.Trebalo bi da joj je dvadeset šest, pomislio je. Njemu je bilo četrdeset godina.diana-palmer-zaljubljeni-150x150
Kad su ga pozvali iz bolnice, gotovo da je odbio da dođe. Melisa Sterling ga je izneverila, pre pet godina . . . Međutim, ipak je istog trenutka spakovao stvari i požurio u južnu Arizonu. Sad je bio tu, zbunjen i uzbuđen. Ona je ležala pred njim, bespomoćna ali živa! Sve ove godine mislio je da je mrtva. Hladna praznina presekla ga je u grudima, sećanja su navirala i on nije mogao da ih zaustavi.

Okrenuo se prema prozoru i zraci sunca pali su na njegovu tamnu kosu u kojoj, je bilo dosta srebrnih vlasi. Nosio je brkove i to je uglavnom bilo jedino po čemu se razlikovao od onog Dijega pre pet godina. Ipak, bilo je tu još nešto. Sada je izgledao muževnije, zrelije, i to je njegovoj ionako privlačnoj ličnosti davalo poseban šarm. Okrenuo se i pogledao ženu u krevetu. Sad je tek primetio da joj je lice nekako izmučeno, ispijeno i da je mršava, što se videio ispod tankog bolničkog pokrivača. Ta žena, pomislio je s iznenadnom gorčinom, nagnala ga je da se njome oženi, a zatim ga je izneverila.

Nastavak na str. 2

Naša ocjena
Vaša ocjena?
[Ukupno 4 Prosjek: 3.5]Leave a Reply