Dodji na moje ostvo

Isključite Ad Blocker

Ovaj sajt je, izmedju ostalog, omogućen i prikazivanjem reklamnog sadržaja. Molimo isključite adblocker - hvala.

- Gdine Petrakis - Maurin Karter je oklevala. - Izvinite što vas prekidam, ali...

Mihali Petrakis je strogo pogledao svoju asistentkinju koja se pojavila na pragu vrata njegove kancelarije u Londonu. - Rekao sam da me ne prekidate - nastavio je da zuri u papire koji su ležali rašireni na stolu. Maurin je oklevala. - Znam, gospodine. Ali... mislim da je poziv veoma važan. Okrenuo se ka njoj: - Gosođice Karter, recite Nataliji Feruči da sam previše zauzet da bih pričao sa njom o bilo čemu.

Stisnuo je usne a potom je nastavio da radi. Maurin se nakašljala. - Gospodine Petrakis... Nije Natalija Feruči, nego neka gospođica Volters iz socijalne službe u Sarmontu. Rekla mi je da hitno mora da razgovara sa vama u vezi sa nekom Sonjom Davidson.

Sekund-dva zbunjeno je gledao u svoju asistentkinju. - Ko god daje ta gospođica, recite joj da mi ime Sonje Davidson apsolutno ništa ne znači.

- Ali, gospodine, rekla je da se radi o vašem sinu.


Naša ocjena
Vaša ocjena?
[Ukupno 0 Prosjek: 0]Leave a Reply