Eleanor Woods: Proterana u ljubavi

Isključite Ad Blocker

Ovaj sajt je, izmedju ostalog, omogućen i prikazivanjem reklamnog sadržaja. Molimo isključite adblocker - hvala.

Videla je Grega, čula mu glas ... pokazalo se da je susret ispao daleko traumatičniji nego što je ikad mogla da zamisli. Sedela je tako i nije mogla da se pokrene.
Neko vreme njene misli bile su ukočene ... bez ikakvog pravca. Jedino je dubokim disanjem i voljnim upiranjem da povrati pažnju uspela da umiri izdajničko lupanje srca.
Gospode bože, mislila je, sva uznemirena. Jednostavno nisam planirala da se moj prvi susret sa Gregom odigra na javnom mestu, sa publikom koja paţljivo prati svaki naš pokret, svaki gest. Inače, planirala je da ga vidi,.. Jedanput, odmah pošto se vratila u Nju Orleans, čak ga je i pozvala telefonom, ali joj je rečeno da je on u inostranstvu. Njegova sekretrica nije znala da joj kaže kada treba da se vrati.


Naša ocjena
Vaša ocjena?
[Ukupno 0 Prosjek: 0]Leave a Reply