Osveta

Isključite Ad Blocker

Ovaj sajt je, izmedju ostalog, omogućen i prikazivanjem reklamnog sadržaja. Molimo isključite adblocker - hvala.

Grof Fransoa Fonblan sedeo je u velikoj sobi za prijeme u svom zamku i sa dosadom gledao kroz prozor. Njegovi ljudi stajali su okolo. Vrata se otvoriše.
- Šta je bilo Gankure, reci?
- Gospodine grofe, došao je neki seljak. Hoće da vas vidi.
- Oteraj ga. Nemam vremena - odgovori mladi grof sa dosadom, čisteći lenjo oružje prostrto po stolu. Trebalo bi da više jaše. Već se previše ulenjio.
Odela su mu otesnela. Previše jede i pije, a premalo se kreće na čistom vazduhu. Što je prava šteta, jer je to
jedina zabava ovde na imanju u provinciji. Da li da pozove neku od svojih ljubavnica da ga poseti? Čini mu se da mu je i ta vrsta razonode dosadila. Prokleta dosada. Ne može nikako da je se reši.
- Već sam pokušao. Neće da ide.
- Zanimljivo. Šta hoće? - upita grof nezaintresovano. “Još nemam ni 30 godina, a već patim od hronične zasićenosti“, pomislio je iznervirano.
- Ne znam, neće sa mnom da razgovara. Traži vas. Ovaj... doveo je neku devojku.
- Kakvu devojku? - podiže obrvu grof i dalje slabo zainteresovan. Ovde u selu nema lepih devojaka. Sve su ogrubele od teških radova, nemaju ni telo ni duh koji bi ga zainteresovali.

Nastavak na stranici broj 2

Naša ocjena
Vaša ocjena?
[Ukupno 3 Prosjek: 2.7]Leave a Reply