Davno izgubljeni sin

Isključite Ad Blocker

Ovaj sajt je, izmedju ostalog, omogućen i prikazivanjem reklamnog sadržaja. Molimo isključite adblocker - hvala.

Feliks je sada spavao, hvala bogu. Činilo se da mu je neudobno, jer je njegov obraz pritiskao okvir mračnog prozora autobusa, poprskanog kapljicama kiše. Džejnino srce se steglo kad ga je pogledala. Imao je samo pet godina, i s njom nije progovorio ni reči. Ni tokom dva sata koliko su bili u autobusu, niti tokom protekla tri dana otkad je ona stigla u Mandari. Ni sa kim nije progovorio ni jednu jedinu reč, i niko nije umeo dajoj kaže zašto. Da li radi pravu stvar?
Čim joj je stigla vest o Alisinoj smrti, uzela je neograničeno odsustvo s posla u Darvinu, gde je radila kao lekar opšte prakse. Uspela je nekako da dođe do Mandarija zaobilaznim putem, zastrašujuće malim avionima, i konačno ju je povezla jedna meštanka, žena po imenu Maharija.
Izgledalo je kao da su svi u Mandariju sebi odabra- li neka čudna imena. Džejni je zaključila da je to deo životne filozofije tog mesta - da sebi date šansu za nov početak sa novim, duhovnim imenom. Alis je postala Alanja, iako Džejni nikada o njoj nije mogla da raz- mišlja kao o osobi s tim imenom. Mali Feliks je na rodenju dobio ime Frensis Džejms, koje je njegov otac ubrzo skratio na Frenki Džej, prisetila se ona.
U svakom slučaju... Svi ljudi iz Madarija su izgledali fini. Brižni. Veoma nežni i srdačni prema Feliksu, kako se Džejni privikavala da ga zove. A ipak su dozvolili da moja sestra umre.
Da, u redu, pa ona je lekar, školovana za ono što ljudi iz Mandarija smatraju beskompromisnom naučnom ludačkom košuljom medicine Zapada, ali je činjenica da je Alisina jetra prestala da funkcioniše i „dijeta čišćenja“ sokom od šargarepe nije nikako bila dovoljno dobra da dovede do ozdravljenja.
Alisi je bilo potrebno hitno bolničko lečenje, i verovatno transplantacija još u putu, a ljudi iz Mandarija, zbog arogancije ili naivnosti ili bogzna čega, nisu pozvali hitnu pomoć sve dok nije bilo suviše kasno.
Prisećajući se svega, shvatila je da plače. Gnev i tuga i sumnja su bili pomešani. Da li je uradila pravu stvar?
Feliks je mogao da ostane u Mandariju. Za to bi bilo potrebno malo duže natezanje s vlastima, ali jedna od onih žena - Maharija, ili ko beše ona druga s kojom je Feliks bio blizak? Raina? - mogla je biti određena za njegovog
zakonskog staratelja i on bi i dalje živeo u mestu koje mu je bar bilo poznato.
Mestu čija je neodgovorna, pogrešna filozofija isceljenja ubila njegovu majku. Ne, učinila je pravu stvar, odlučivši da ga odvede. Ali nije znala šta će sledeće uraditi, jer se ispostavilo da Feliks ima oca koji živi samo nekoliko sati vožnje odavde, a Džejni o tome nije imala pojma. Doživela je užasan šok kad je među Alisinim stvarima pronašla podatke o Luku Brešanu, i shvatila da je Krokodajl krik, po australijskim standardima, tako blizu.

Nastavak i link za roman na strani broj 2

Naša ocjena
Vaša ocjena?
[Ukupno 2 Prosjek: 4]Leave a Reply