Iva Mili: Naslednica

Isključite Ad Blocker

Ovaj sajt je, izmedju ostalog, omogućen i prikazivanjem reklamnog sadržaja. Molimo isključite adblocker - hvala.

Ketrin Tjuken pogleda iza svog paravana. Brzo je jela, bacajući oprezne poglede okolo.
Krĉma je bila dobro zagrejana i ubrzo je prestala da drht i. Smrzla se do Londona u onoj staroj
klimavoj koĉiji. Cipela joj je propustila, a stara pelerina natopljena kišom poĉela da isparava.
Cela krĉma bila je zadimljena i puna mirisa ustajalog znoja i zagorelog jela. Ali, za nešto
bolje nije imala novac.
Od kako je gospodja Kornik umrla, neprestano se pitala šta će biti sa njom. Biti
druţbenica staroj gospodji Kornik imalo je mana, to je ona dobro znala. Ali bar je primala
platu, imala gde da spava i jede. I na neki neobjašnjiv naĉin, imala je utisak da je draga toj
staroj, strašnoj gospodji. I, ma koliko izgledala stara, mršava i slaba, ĉinilo se da će gospodja
Kornik ţivet i bar još sto godina. Bila je oštrog duha i jezika, a s obzirom na svoje godine i
priliĉno dobrog zdravlja. Zato su se svi iznenadili kada su je jednog jutra, pre oko dve nedelje,
zatekli mrtvu u krevetu.
Ketrin se ĉinilo da se odjednom srušio ceo njen svet. Gde će sada, i šta će bit i sa njom,
pitala se. Ovaj poziv od porodiĉnog advokata malo ju je zaĉudio. Ostalo osoblje dobilo je
otpremninu, ili će je dobit i tamo, kod kuće. Zašto nju zovu u London?
Nije smela sebi da dozvoli strah.
To mora da bude neki dobar razlog. Zašto bi je inaĉe zvali? Moţda joj je gospodja
Kornik ostavila više nego ostalom osoblju? Pa i sama je bila svesna da joj nešto više znaĉi,
mada stara dama to nikako nije pokazivala. Moţda joj je ostavila dvesta funti? Ili ĉak trista?
To je znaĉajna cifra. Moći će sa takvom sumom da promeni sebi budućnost. Da moţda
prestane da radi, ili invest ira negde, ili kupi kućicu i poĉne da živi mirno i bez straha šta nosi
sutrašnji dan.
Ako Sajmon Nevil, nećak gospodje Kornik nasledi imanje, pitaće njega da joj da
preporuke. Bez obzira što pomalo zazire od njega. Trebaće joj ako treba da traţi novi posao.
Moţda je i bolje što dolazi u London. Ovde će joj bit i lakše da nadje novi posao. Posao
druţbenice ili guvernante. To je bilo jedino čemu je mogla da se nada. Samo da uspe da bude
u nekoj dobroj kući, i da radi za neku dobru ţenu. Gospodja Kornik, iako je bila veoma stroga
i zahtevna, bila je istovremeno i veoma pravedna. Uprkos svemu, Ketrin ju je na neki način
volela.


Naša ocjena
Vaša ocjena?
[Ukupno 0 Prosjek: 0]Leave a Reply