Konačno smirenje

Isključite Ad Blocker

Ovaj sajt je, izmedju ostalog, omogućen i prikazivanjem reklamnog sadržaja. Molimo isključite adblocker - hvala.

Ukus uspeha bilo je sve što je Brusa Denisona interesovalo u životu. Da bi ga osetio, bio je spreman da sa lakoćom žrtvuje sve drugo oko sebe. Ili sve druge. Kao diplomirani politikolog i polaznik visokih vojnih škola, znao je kako se postaje vođa. I uvek je to bio. Trenutno se nalazio na funkciji u gradskom odboru i pripremao se, već godinama, da mu predsedava.

Politika je bila način da ispolji svoje ambicije. Da oseti moć, superiornost, izazov. Da stavi u funkciju svoju prirodnu aroganciju koja bi na svakom drugom polju bila neprimerena. Ona je odlično dejstvovala samo tamo gde nije bilo mesta mekušcima. Gde su svi bili jaki, neustrašivi, podjednako ambiciozni. Gde nije bilo milosti za nesigurne i inferiorne. Gde je bilo značajno pobediti.

Brus Denison nije imao nameru da se uljuljka na lovorikama slave koju bi mu svakako donelo mesto gradonačelnika Ajristona. Njegove ambicije bile su daleko obimnije. Svoju trenutnu kandidaturu doživeo je kao preskočeni prvi stepenik na lestvici funkcija koje je nameravao da obavlja.

Trent je sačekao da Brusu prvo čestitaju njegovi prijatelji. Kada mu je stegao ruku, još jednom je osetio da su u gradskom odboru izabrali pravog čoveka.

Nastavak na strani 2

Naša ocjena
Vaša ocjena?
[Ukupno 2 Prosjek: 3.5]Leave a Reply