Slade Lilly: Pastirica

Isključite Ad Blocker

Ovaj sajt je, izmedju ostalog, omogućen i prikazivanjem reklamnog sadržaja. Molimo isključite adblocker - hvala.

Leeds je imao sve ono što jedan grad treba imati, pa ipak, Jasonu nije bio "po mjeri". Mnogo toga mu je u njemu smetalo, i kako su godine prolazile, toga je bilo sve više. Čas bi gunĎao na proraet, onda je prigova-rao da je prljav, a smetalo mu je i to što se po-čelo graditi bez nekog reda. Na kraju je prigovarao svemu i svačemu. No, kako mu je rekao Noel, njegov najbolji prijatelj, stvar je uopće nije u gradu nego u njemu samorae.
- Znaš o čemu ozbiljno razmišljam? -ipak mu se obratio kad je ovaj istresao sve što je mislio o njemu i njegovora njurganju.
- Od tebe me više ništa ne moţe iznenaditi. Ali da čujem?
- Znači tako?
- Ma, Jasone, nije problem ni u čemu drugom osim u tvome načinu ţivota, već sam ti to nekoliko puta rekao. Najprije se sredi.
- Kako to misliš?
- Tako kako sam rekao. Skoro će ti trideseta, a ti niti kamo ideš, niti se s kim druţiš. Cak mogu i razumjeti da te posao okupirao, ali sve ima neke granice. Konačno, imaju ih i države. Za tebe postoji jedino ta tvornica i ništa više. A tvornica ti ne bi trebala biti život.


Naša ocjena
Vaša ocjena?
[Ukupno 0 Prosjek: 0]Leave a Reply