Svi kraljičini igrači

Isključite Ad Blocker

Ovaj sajt je, izmedju ostalog, omogućen i prikazivanjem reklamnog sadržaja. Molimo isključite adblocker - hvala.

JANE FEATHER
Svi kraljičini igrači

Rosamund Walsingham nije prosječna djevojka iz šesnaestog stoljeća. Njezin rođak, drţavni tajnik sir Francis Walsingham, odvlači je iz njezinog jednostavnog seoskog doma i šalje u London da za njega špijunira stanje na dvoru kraljice Elizabeth. Francis od nje traţi da prikuplja informacije i da ga svojim crteţima i vođenjem dnevnika izvijesti o svemu što vidi i čuje u kraljičinim privatnim odajama.
Život na dvoru donosi joj neočekivanu ljubavnu vezu s mladim dvorjaninom i dramatičarom Willom Creightonom.
Njezina je afera biva otkrivena i Elizabeta je izgoni sa svog dvora, ali Francis vjeruje da još moţe iskoristiti Rosamund za svoj cilj - da postavi zamku škotskoj kraljici Mary za koju sumnja da kuje urotu u kojoj bi Elizabeta bila ubijena, a ona bi preuzela prijestolje. No udaljenost ne moţe promijeniti Rosamundine osjećaje prema Willu, a sluţenjem Mary Rosamund nauči što to znači biti odan i nesebičan i u toj okrutnoj sredini.

 

Odlomak:

Dvorac Fotheringay, 8. veljače 1587.

Došli su joj prošle noći. Amyas Paulet, njezin tamničar i puritanski mučitelj, te

dragi, odani Shrewsbury koji je izgledao kao da joj je došao objaviti vlastitu

skorašnju smrt.

Shrewsbury je bio taj koji je govorio dok su mu se suze slijevale niz obraze.

Primili su njezinu smrtnu presudu koju je potpisala kraljica. Umrijet će u Velikoj

dvorani u osam sati idućeg jutra. Premalo vremena za njezine završne pripreme, za

pisma koja treba napisati, za raspodjelu njezinih osobnih stvari, za posljednju

ispovijed. No, smrtna joj presuda nije bila nikakvo iznenađenje; iznenadila ju je

nedolična hitnja njezinog izvršenja.

I eto je tu u Velikoj dvorani u točno određeno vrijeme. Jutro je bilo veoma

hladno, vani je još uvijek bio mrak. Svijeće su u dvorani bacale sjene po zidovima.

Njezini sinoćnji posjetitelji stajali su iza novopodignutog stratišta na drugom kraju

prostorije. Ostali članovi kućanstva, zajedno sa šerifom i njegovim ljudima te njezine

dvorske dame, svi su oni stajali uza zidove, osim dviju koje su je pratile na ovom

njezinom posljednjem putu. Neki su od njih spustili pogled dok se približavala

stratištu.

Osjetila je kako se njezin mali skyeski terijer stišće u bogate nabore njene crne

baršunaste suknje. Načas je zastala i pogledom obuhvatila cijelu dvoranu, zadrţavši

ga na licima onih koji su došli prisustvovati njezinoj smrti. Oči su joj zastale na licu

ţene mlađe od ostalih gospa. Podigla je ruku i mlada je žena istupila. Prišla joj je i

duboko se naklonila.

»Rosamund, hoćete li uzeti mog psića?« tiho je upitala Mary. »Bojim se da će se

uznemiriti ako ostane uz mene.«

»Naravno, gospo.« Rosamund se sagnula i podigla malo stvorenje, milujući mu

čekinjastu glavu. Vratila se na svoje mjesto, a škotska je kraljica nastavila svoj put

prema stratištu.

Mary se popela uz pet stuba. Uz panj je stajao stolac za razodijevanje, ispred

panja jastučić za klečanje. Odvratila je pogled od krvnikove krvlju umrljane sjekire.

Po svoj je prilici bila jedina koju su uspjeli naći u tako malo vremena, pomislila je.

Kraljevski dvorci uglavnom nisu u svom inventaru sadrţavali krvnikovu sjekiru.

Načas se zapitala jesu li se sjetili naoštriti je nakon što su je zadnji put upotrijebili na

nekoj nesretnoj životinji.


Naša ocjena
Vaša ocjena?
[Ukupno 1 Prosjek: 5]Leave a Reply