Konačno rešenje

Isključite Ad Blocker

Ovaj sajt je, izmedju ostalog, omogućen i prikazivanjem reklamnog sadržaja. Molimo isključite adblocker - hvala.

Dan je bio na izmaku. Na zapadu, kom su one bile okrenute, se crvenilo nebo, a sivi suton je lagano padao na imanje.
Trejsi, punačka domaćica, koja je na tom imanju provela čitav svoj život radeći za Blokerove, duboko je uzdahnula. Veliki teret se osećao u tom njenom uzdahu. Potom se malo promeškoljila na stolici, a onda je prekrstila ruke na grudima i nastavila da razmišlja. Na njenom licu, pravilnih crta, se jasno oslikavala briga.
Uperila je svoje sitne, crne oči u redove voćnjaka, koji su se nazirali u daljini. Srce joj se steglo pri pomisli da jednoga dana neće moći da uživa i da posmatra drveće kako se s proleća oblači u modro zeleno lišće i prekrasne, raznobojne cvetove. U leto bi se voćnjak zakitio sočnim plodovima. Uživala je da prolazi između redova u voćnjaku i da gleda otežale grane kako se savijaju sve do zemlje. Mada, njoj je bila lepa i zlatna jesen, koja je ogoljavala njihove grane i spremala ih za zimu.
Ne, ona, zaista nije mogla da zamisli da će doći dan kada više neće moći slobodno da priđe voćnjaku i da ga posmatra.

Nastavak na broju 2

Naša ocjena
Vaša ocjena?
[Ukupno 3 Prosjek: 4.3]Leave a Reply