Zalog prinčeve ljubavi

Isključite Ad Blocker

Ovaj sajt je, izmedju ostalog, omogućen i prikazivanjem reklamnog sadržaja. Molimo isključite adblocker - hvala.

Princ Zahir bin Kaliti al Muntasir hitao je krupnim koracima hodnicima palate
prema privatnim odajama kralja Kalida. Pred njegovom gnevnom izrazom
lica dvorska straža se užurbano sklanjala da ga propusti.
- Kako mu je? - zabrinuto je upitao očevog sobara Amara, koji mu se naklonio.
- Spava, visosti. Doktor mu je dao sredstvo za umirenje i naložio da se odmara
- promrmljao je sobar, zabrinuto pogledavajući ka vratima kraljeve spavaće sobe.
- U redu je, Amare, ne nameravam da ga uznemirim. Vest o smrti princa
Fejsala sve nas je pogodila, oca naročito.
- Njegovo veličanstvo je neutešno. Još uvek se nije sasvim oporavio od
nedavne virusne infekcije i bojim se da će ga ova vest dotući - ozbiljno je
uzvratio Amar.
- Jedina uteha vašem ocu je saznanje da ima unuka, koji je sad siroče. Kraljeva
najveća želja je da otputujete u Englesku i dovedete dečaka u Abah.
- Znam - sumorno je rekao Zahir. Prišao je prozoru i zagledao se u predivnu
baštu, u čijem je središtu bila elegantna fontana. U kompleksu kraljevske palate
sve je bilo zeleno, za razliku od pustinje, koja se van srednjovekovnih zidina,
poput beskonačnog zlatnog mora, pruža dokle pogled doseže.
Setio se kako je zajedno s Fejsalom jahao po peščanim dinama, kako su puštali
sokolove i pratili njihov let. Onomad su bili mnogo više od braće, najprisniji
prijatelji, ali veza među njima je prekinuta kad su se obojica zaljubila u istu ženu.
Zahir se namrštio. Na vlastitoj koži osetio je da je ljubav destruktivna emocija.
Nikada više neće dozvoliti da mu ovlada srcem.
Pošao je ka vratima usput se obrativši sobaru: - Kad se otac probudi, kažite mu
da sam otputovao u Englesku.

 

 

 

 

Naša ocjena
Vaša ocjena?
[Ukupno 5 Prosjek: 3.6]Leave a Reply