Diana Palmer -Šala

Isključite Ad Blocker

Ovaj sajt je, izmedju ostalog, omogućen i prikazivanjem reklamnog sadržaja. Molimo isključite adblocker - hvala.

Emili Glen je izašla iz lifta na četrnaestom spratu ogromne zgrade u centru Ćikaga i nasmešila se. Kad bi je sad videle njene kolege s posla! Inače, njen posao bio je tako monoton i dosadan da će ovo biti pravo uživanje, a ne usluga drugarici.
Privila je uz sebe žuti kišni mantil i zveket narukvica na njenoj ruci privukao je pažnju poslovnih ljudi koji su izašli s njom na istom spratu. Sta bi ti ljudi učinili da znaju šta ima ispod tog mantila?
Pošla je niz dugački hodnik i potražila kancelariju broj hiljadu četiri stotine i jedanaest. Tamo je trebalo da isporuči posebnu poruku. Obično bi to radila Amanda, ali pošto se razbolela, njena prijateljica Marla zamolila je da joj učini uslugu. Radilo se. u stvari, o šali koju je zamislio Martin momak, a ona je imala savršeno telo za tako nešto ...
Emili je bila vitka, visoka i lepo građena. Imala je dugu, crnu kosu koja joj je padala preko ramena. Plave oči, uokvirene dugim crnim trepavicama, bile su pravi ukras na njenom bledom licu. Mada je imala dvadeset i osam godina, još uvek je izgledala kao tinejdžerka.
Pokucala je na vrata odleđene kancelarije i pošto se nikakav odgovor nije čuo, jednostavno ušla. Možda je sekretarica izašla na ručak...

Nasmešila se i pošla prema vratima. Iako još nikada nije radila ništa slično, ovo je shvatila kao izazov i dobru šalu.
Unutra je očito tekao poslovni sastanak. Visok i vrlo krupan muškarac bio je nagnut nad velikim stolom i, pokazujući nešto na papiru pred sobom, govorio tihim ali ubedljivim glasom. Još dva čoveka bila su za stolom i pažljivo slušala svaku izgovorenu reč. NASTAVAK NA STRANI 2

Naša ocjena
Vaša ocjena?
[Ukupno 25 Prosjek: 2.9]Leave a Reply