Druga strana svijeta

Isključite Ad Blocker

Ovaj sajt je, izmedju ostalog, omogućen i prikazivanjem reklamnog sadržaja. Molimo isključite adblocker - hvala.

Zbog č ega me ne žele ovdje? Pogled djevojke je odlutao premauskoj dolini izme đ u litica i fjordova. Tu je ležalo selo Danenberg sa svojim zbijenim ku ć icama. Č inilo se da su seš ć u ć urile jedna uz drugu u strahu od nekog starog dvorca kojiih prijete ć i promatra sa litice. Laganim korakom Alicia jekrenula prema dvorcu, zadubljena u misli.
U međuvremenu se već spuštao mrak, a mjesec je već blistao na vedrom nebu.Silueta dvorca na litici postajala je sve crnja. Svijetlo jedopiralo sa svega tri prozora, obasjavajući vlažne ploče velikog dvorišta.

Alicia se trgnula u trenutku kada je prošla kroz velika kamenavrata dvorca. Do nje je iz tame dopro neki šum. Nešto dalje, ulami, nazirala je neku priliku, sli č nu ženi u crnom. Ali je tasjena odmah nestala u mraku, lako da djevojka nije bilasigurna da je uop ć e nešto vidjela. Ipak, do ušiju joj dopre tihismijeh, Tek tada je shvatila da se netko doista nalazi u blizini.Nije joj bilo jasno tko bi se to mogao kriti u sjeni. Osjetila jeiznenadni strah i potrčala prema dvorcu.

***

Alicia se trgnula u trenutku kada je prošla kroz velika kamena vrata dvorca. Do nje je iz tame dopro neki šum. Nešto dalje, u lami, nazirala je neku priliku, sličnu ženi u crnom. Ali je ta sjena odmah nestala u mraku, lako da djevojka nije bila sigurna da je uopće nešto vidjela. Ipak, do ušiju joj dopre tihi smijeh, Tek tada je shvatila da se netko doista nalazi u blizini.

Nije joj bilo jasno tko bi se to mogao kriti u sjeni. Osjetila je iznenadni strah i potrčala prema dvorcu.

Zastala je tek u predvorju i zagledala se u vrata radne sobe svoga oca. Ne, nije joj se tu ulazilo. jer oca više nikada neće zateći iza ogromnog pisaćeg stola. Bolje je da pođe u svoju sobu i raspakira kovčeg. Dok je vješala kaput na vješalicu, ponovno se trgnula. jedna ruka spustila se na njenu ruku. Koščata ruka sa kvrgavim prstima i dugim prljavim noktima.

Sa prigušenim krikom Alicia je odskočila u stranu. Pred njom se nalazila mala pogrbljena starica, a u djevojku su bile uperene mutne oči iza debelih naočala.

- Freda, to si ti! - iznenadila se djevojka. - Kako si me samo uplašila!

Bezuba usta starice razvukoše se u jeziv osmijeh. Nasmijala se tako glasno da su joj duge sjede vlasi padale po licu. - Zar si ti tako plašljiva, mala Alicia? - upitala je kreštavim glasom, upirući prst u njene grudi. - Točno, tko ima nečistu savjest, taj se svega plaši. Imaš li i ti nečistu savjest, Alicia? - Ali, Freda - zbunjeno je odvratila djevojka. - Što ti je? Zar me ti tako dočekuješ?

- Pusti ti sad dočeke, sada je savjest u pitanju - kreštala je starica. - Naravno da te to muči. Svi Sandersi imaju nečistu savjest. Tako im je suđeno ...

- Freda! - skoro je vrisnula Alicia.

- jesi li poludjela!

- A, ne! Stara Freda zna što govori. Zna ona za krivicu Sandersovih koja i na tebe pada, mala moja. Vrag će mučiti i tebe kao što je mučio sve koji nose ime Sanders.

- Prestani, Freda, molim te, prestani! - Alicia je objema rukama zatvorila uši, da ne čuje taj strašni kreštavi glas. Zar je to ona divna i nježna žena koja se brinula da joj ispuni svaku želju još od smrti njene majke?

Ali bezuba usta su se i dalje otvarala i Alicia dozvoli da joj ruke padnu sa ušiju.

- Grijesi Sandersovih - šuškala je starica. Grijesi zbog kojih nitko od njih neće umrijeti mirno, u svojoj postelji. Ni on nije umro lijepo, tvoj otac gospodin Keith.


Naša ocjena
Vaša ocjena?
[Ukupno 2 Prosjek: 4.5]Leave a Reply