Zakasnio si, kauboju

Isključite Ad Blocker

Ovaj sajt je, izmedju ostalog, omogućen i prikazivanjem reklamnog sadržaja. Molimo isključite adblocker - hvala.

Kakva dubokoumnost? pomislila je Stejsi. Nervoza koju su majčini komentari izazivaili u njoj sve se češće javljala. Zašto je tako nezadovoljna svim što je okružuje? Pošto nije našla odgovor navalila je na reš pečene krompiriće koji su se još pušili.
—Ne jedi tako halapljivo, dušo!
Stejsi stisnu usne. Već joj je dvadeset i pet godina, a Virdžinija joj se i dalje obraća kao dvanaestogodišnjoj devojčici. Uvek je takva, osim kada ne očekuje da budem ozbiljna kao da mi je pedeset!
Ponovo se koncentrisala na Virdžinijinu priču. — ... ne bi trebalo da traje duže od nekoliko dana.
Pretpostavljala je da Virdžinija govori o svom putu u Montana. Pokazalo se da je bila u pravu.
—Napunila sam frižider tako da ćeš imati dovoljno hrane dok se ne vratim. — Virdžinija je sijala od zadovo-ljstva. — Zaista se radujem tom putovanju. A da ne govorimo o čoveku s kojim ideš. mislila je Stejsi umorno. Koliko je već muškaraca prošlo kroz majčin život od kada joj je pre pet godina umro otac? Trenutno je bila s nekim Džemsom Malorijem. Tai simpatični bledunjavi profesor književnosti bio je pravi partner za Virdžiniju. ako takav uopšte postoji.
—Stejsi — reče Virdžinija oštro.
—Pitala sam te nešto.Nastavak na broju 2...

Naša ocjena
Vaša ocjena?
[Ukupno 3 Prosjek: 4.2]Leave a Reply