Dva zlatna oka

Isključite Ad Blocker

Ovaj sajt je, izmedju ostalog, omogućen i prikazivanjem reklamnog sadržaja. Molimo isključite adblocker - hvala.

Ustuknula je jedan korak u ugledala duge, kilometarske noge, od kojih je jedna bila lagano savijena, a druga ispružena. To tijelo što je izvirivalo ispod divana bilo je vidljivo gotovo do pojasa, a sve u svemu, prizor je bio privlačan, vrlo privlačan.
Ima li priviđenja? - upitala se. Neka vrst leša leži na podu njene dnevne sobe, a ona ga gleda s divljenjem, kao neka djevojčica koja luduje za krimićima.
Suspregnuvši dah, dodirnula je jedan gležanj, a tijelo se odmah pomaknulo i dubok muški glas je prijeteći progunđao:
- Ti si užasno stvorenje! Vidjet ćeš kada te ščepam! Ovo je posljednji put da te tražim.
Znači, to nije leš! Sibyl je odskočila jedan korak i uhvatila se za naslonjač, dok se ono tijelo polako pojavljivalo ispod divana.
- Nadam se! - silovito je odgovorila. - Ovo je moja kuća i svakako ste posljednji put stupili u nju, ma tko vi bili! - U međuvremenu se uljez izvukao iz svog skrovišta, i Sibyl mu se mogla diviti u ružičastom svjetlu tog ujanskog zalaza sunca.

Nastavak na broju 2

Naša ocjena
Vaša ocjena?
[Ukupno 2 Prosjek: 2]Leave a Reply