Kraljeva ljubavnica

Isključite Ad Blocker

Ovaj sajt je, izmedju ostalog, omogućen i prikazivanjem reklamnog sadržaja. Molimo isključite adblocker - hvala.

Princ Azema Ferhad....

Srce joj je tuklo u grlu. Kao u transu, stegnula je vlaţni sunđer neprimetno se trznuvši kada je voda počela da curi preko jenih uzdrhtali prstiju. Azam ... ovde ? Nemoguće! Ali bio je. Princ je stajao u ptvorenim vratima, visok i stasit, pribrano je posmatrajući. Šarloti se učinilo da joj se krv pretvorila u usijanu lavu.

Dr Vud se glasno nakašlja.

– Gospođice Ledžer, čast mi je da vam predstavima našeg najvećeg dobrotvora ... Njegovo kraljevsko visočanstvo...

- Azame ....- prošaputala je prije nego što je se uspela da se zaustavi.

– Šarlota – Azam se jedva primetno naklonio.

Kada ga je čula kako dubokim, somatskim glasom izgovara njeno ime, zaboravila je sve te godine tokom kojih ga nije videla. Posledni put kada su se videli oboje su bili mlađi...

Radila je u američkoj školi u Londonu a on je bio arapski prin buntovnik., u farmericama i širokim džemperima od kašmira. Sada je izgledao sasvim drugačije. Iznošeni džemper i izlizane farmerice zamenila je neka vrsta duge, bele odore, dok je glavu pokrio tradicionalnom maramom pričvršćenom crnim uvijenim kanapom.

Izgledao je kao stranac, a ipak joj je bio neobično blizak. Prodorni pogled tih čelično plavih očiju, sjajna,tamna kosa...

Dr Vud ih je zbunjeno posmatrala.

– Vi se poznajete?

Poznajete? Ona je pripadala njemu i on njoj. Bili su toliko bliski da joj je gotovo prepuklo srce kada su se razišli.


Naša ocjena
Vaša ocjena?
[Ukupno 1 Prosjek: 2]Leave a Reply