Ljubav u pustinji

Isključite Ad Blocker

Ovaj sajt je, izmedju ostalog, omogućen i prikazivanjem reklamnog sadržaja. Molimo isključite adblocker - hvala.

Bili Kalahan je zaprepašćeno pomislila da je ugledala duh Lorensa od Arabije. Kralj pustinje bio je čovjek od zlata.
Ona nestrpljivo ukloni pramenove bakarne kose sa lica, netremice gledajući jahača kako preko dina galopira prema njoj na crnom arapskom pastuhu. Kosa ju je šibala preko lica. Vjetar je bio sve jači, a ona je stajala na vrhu brežuljka izložena punoj snazi vjetra. Sada se već činilo da želi da joj rastrga košulju poput izgladnjele životinje koja jedva čeka da zarije zube u plijen.

Kad joj je džip otkazao, malo niže na putu, pomislila je da bi bilo dobro da se popne na brežuljak i osmotri koliko bi morala da hoda do Zalandana. Sad više nije bila sigurna da je to bila dobra ideja. Na to uzvišenju osjećala se gotovo bespomoćnom, a ono što je odatle mogla da vidi uopšte nije bilo ohrabrujuće. Dine zlatnog pijeska protezale su se u nedogled.

Negdje daleko sijevnu munja, ali daleko, zaista veoma daleko, obasjavajući neke stijene. Iza tih litica ležao je Zalandan. I sigurnost. Tako joj je rekao Jusef, ali ona je znala da neće stići tamo prije nego što se oluja razmahne svom snagom.

NASTAVAK NA STRANI BROJ 2

Naša ocjena
Vaša ocjena?
[Ukupno 4 Prosjek: 3]Leave a Reply