Nestali spis

Isključite Ad Blocker

Ovaj sajt je, izmedju ostalog, omogućen i prikazivanjem reklamnog sadržaja. Molimo isključite adblocker - hvala.

Rochus Bernd usvojio je Ruth Alving nakon što su njezini roditelji smrtno stradali u željezničkoj nesreći. Oni su upravljali imanjem koje je pripadalo Rochusu Berndu i bijahu mu vrlo odani.

Jednog dana pozvao ih je u Berlin da bi se dogovorili o poslovima i kako bi im dao nove zadatke. On se tada još bavio poslovima, a njegovo vrijeme bijaše i odveć dragocjeno, a da bi se odvezao na imanje. Stoga je upravitelje najčešće pozivao sebi. Oni bijahu marljivi i pouzdani pa im je s mnogo povjerenja mogao predati u ruke voñenje imanja.

Po njegovoj želji krenuli su na svoje posljednje putovanje. Vlak kojim su se vozili iskliznuo je iz tračnica, jer je poplava podrovala nasip. Meñu dvadesetero poginulih nalazio se i bračni par Alving. Smrt je prekinula njihov sretan život.

Tako je Ruth Alving postala siroče s dvanaest godina.

Rochus Bernd nije se mogao oteti mišljenju da je on bio neposredan krivac nesreće, a to ga je tjeralo da se na najvelikodušniji način pobrine za djevojčicu. Bijaše to djelo koje će mu u budućnosti donijeti mnogo blagoslova, jer mu je Ruth postala draga poput vlastitog djeteta. Grijala je njegovu starost. Bila je prvorazredno odgojena, jer joj je želio omogućiti da stane na vlastite noge. Rochus Bernd bio je već mnogo godina udovac, a njegova kći, koju je nadasve ljubio, umrla je na tragičan način u dvadeset i drugoj godini. Tako je ostao sam na svijetu, a zbog Ruthine djetinje zahvalnosti, koju bi mu pokazivala kad god bi ga posjetila iz internata, odlučio je posve je uzeti u svoju kuću, nakon što završi sa školovanjem.

Ruth je osjećala prema njemu zahvalnost i divljenje pa je rado došla k njemu, kad je rekao da mu je potrebna. Na sve moguće načine željela mu je dokazati svoju zahvalnost i odanost, tim više što su roditelji pobudili u njoj te osjećaje. I tako se zbilo samo po sebi da su se osamljeni čovjek i mlado siroče koje je ostalo samo u svijetu, srdačno zbližili. Sedamdesetrogodišnji starac i djevojka od dvadeset godina našli su mnogo zajedničkih duhovnih točaka.
Nastavak na broju 2

Naša ocjena
Vaša ocjena?
[Ukupno 5 Prosjek: 4.6]Leave a Reply