Nevesta sa broda

Isključite Ad Blocker

Ovaj sajt je, izmedju ostalog, omogućen i prikazivanjem reklamnog sadržaja. Molimo isključite adblocker - hvala.

Jednog sparnog decembarskog jutra, godine 1899. iz luke u Singapuru isplovio je brod „Hestings". Nije to bio običan brod. Na njemu, uz brojnu posadu, plovilo je 413 žena. Od 15 do 70 godina. Lepe, manje iepe, plave, riđe, crnih kosa, smeme gospođice, vatrene ljubavnice, udovice. Sve su one krenule u novi život sa nadom da će postati bogate, voljene, poštovane.
A reč je o sledećem: šest meseci pre nego što je „Hestings" krenuo na dugi put, u Londonu je, u dnevnim novinama objavljen oglas u kome se pozivaju sve neudate Engleskinje da se prijave za put u Zapadnu Australiju gde će ih čekati budući živ otni partneri. Naime, u Australiji u to vreme bio je prisutan problem viška muškaraca a manjka žena. Putem lutrije, žene koje su se odlučile da krenu na ovaj put nade, đobijaie su brojeve kao i njihovi partneri u Australiji. Na putu, prilikom jedne havarije, na brodu „Hestings" umire jedna od žena. Njena smrt će izazv ati niz problema a jedan od najvećih je što će jedan od mušakaraca ostati bez svoje drage. Kapetan broda odlučuje da promeni tok sudbine i zamenjuje brojeve. Sim Ašton, telegrafista iz Perta, umesto da dobije lepu i mladu životnu saputnicu, igrom sudbine postaje udovac.

Kao udaren maljem, oteturao se Aston iz brodskih prostorija. Paluba i most za iskrcavanje bili su još osvetljeni. Osećajući kako nesigurno stoji na nogama, obema rukama se čvrsto uhvati za ogradu. Sve mu se vrtelo pred očima. Iza njega je bio „Hestings" i duboka voda, a sve njegove nade i očekivanja ležali su utopljeni u mom. Išao je teturajući se, sa ispruženim rukama, kao slepac.


Naša ocjena
Vaša ocjena?
[Ukupno 1 Prosjek: 5]Leave a Reply