Prinčeva nevesta

Isključite Ad Blocker

Ovaj sajt je, izmedju ostalog, omogućen i prikazivanjem reklamnog sadržaja. Molimo isključite adblocker - hvala.

Lekar, pedijatar-oftalmolog, u normalnim prilikama ne doţivljava teško razgovor sa očajnim roditeljima. Godine rada na tom poslu učinile su da se navikne na takve razgovore gledajući iscrpljena lica, kao u ovom slučaju dok nesrećni otac neumorno bdi uz krevet svoje male kćerke.

Oklevajući, lekar je prišao krupnom, snaţnom čoveku markantnih crta lica koji, uprkos iscrpljenosti, kao okamenjen stoji pored prozora sobe u kojoj medicinske sestre hrane i neguju njegovo dete.

Pošto je tu stalno bio, medicinsko osoblje više ga nije primećivalo. S bolnim izrazom na licu netremice je gledao malo drago biće u krevetu.

- Princ Karim?princeva-nevesta

Prozvani se okrenuo prema lekaru.

- Da li ste otkrili nešto novo?

Lekar odmahnu glavom. Znao je da ovom čoveku nisu potrebne reči utehe jer je svoja osećanja drţao pod kontrolom iako je bio očajan i danima nije spavao.

- Kao što sam vam već rekao, Visosti, tek ujutro ćemo dobiti konačne rezultate a time i dijagnozu.

- Ali nastavićete lečenje? Lekar klimnu glavom.

- Da. Sigurno vam je jasno da ništa ne moţemo garantovati. Metod je nov i nemamo dovoljno iskustva u tome.

Kliknite broj 2 za nastavak...

Naša ocjena
Vaša ocjena?
[Ukupno 0 Prosjek: 0]Leave a Reply