Vereni samo za jednu noć

Isključite Ad Blocker

Ovaj sajt je, izmedju ostalog, omogućen i prikazivanjem reklamnog sadržaja. Molimo isključite adblocker - hvala.

Sve je obavljao telefonom pa mu kancelarija nije trebala. Imao je svoj privatni avion, garaţu za ”maserati”, advokate i virtuelnu asistentkinju koja je sve zadatke izvršavala umesto njega. Ta ţena bila je neverovatno sposobna i do groba zahvalna Leu što je krizu srednjih godina prevazišla radeći od kuće. Nije znao čak ni koliko joj je godina, a distanca između njih sasvim mu je odgovarala. Ali na osnovu mnoštva preporuka koje je video, zaključio je da je starija od četrdeset godina. Javila se njena automatska sekretarica.

- Ovde je Leo - rekao je nestrpljivo čekajući da Evelin preuzme liniju, ali pošto se to nije desilo, nastavio je: - Za večeras morate da mi obezbediti ţenu...

Eva Karmišel prostirala je veš u dvorištu. Pogledala je u sunce. Jeza koja joj se spuštala niz kičmu nije bila ni u kakvoj vezi s vremenom, već sa činjenicom da je Leo Zamos u gradu. Spoznaja da su njena osećanja iracionalna nije joj pomogla.


Naša ocjena
Vaša ocjena?
[Ukupno 2 Prosjek: 2]Leave a Reply